Start level

Alewijnse is een grote speler binnen de maritieme en industriële sector, als het gaat om het ontwikkelen en verbeteren van elektrische- en automatiseringsoplossingen. In het verleden werd het brede aanbod van diensten en producten vaak apart van elkaar in de markt gezet en ook zo opgeslagen in de perceptie van klanten. Recent is er een nieuwe strategie ontwikkeld, waarbij Alewijnse onder de noemer 'Weconnect' zichzelf positioneert als een system integrator. In de huidige middelen (waar de website een hoofdrol in speelt) kwam dit onvoldoende tot uiting. Nilsson is ingeschakeld om vanuit een heldere strategie toe te werken naar een nieuwe corporate site, die maximaal inspeelt op de wens van Alewijnse om 'thought leader' te worden in hun vakgebied.

Afbeelding
Laptop
Klaar om thought leader te worden
Afbeelding
Afbeelding quote
Afbeelding
Overzicht website
Afbeelding
Boot alewijnse
Afbeelding
Mobiele versie

Next level

Op basis van strategische sessies is er een helder beeld geschetst van de huidige profielen/persona’s van de doelgroepen en bijbehorende customer journeys in de digitale marketing. In een SCRUM-traject is vervolgens gewerkt met user stories om deze strategie in de corporate site tot uitvoering te brengen. Daarin hebben functionaliteiten die bijdragen aan de visie om thought leader te worden extra aandacht gekregen. Door daarnaast koppelingen te leggen met zowel CRM (Microsoft Dynamics) als ATS (Bullhorn/Connexys) is ook de opvolging van leads/kandidaten op een goede manier geborgd.

In de volgende fase gaan we actief aan de slag met zowel content- als online marketing, om samen met Alewijnse te werken aan hun doelen.

Naar alewijnse.com
 

Afbeelding
header ostrea