De uitdaging

Betekenis geven aan ‘zorg voor elkaar’

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft de laatste jaren voor veel uitdagingen gestaan, op het vlak van zorg, financiën en externe beeldvorming. De zaken zijn op orde, en die positieve ontwikkelingen mogen ook uitgedragen worden. Dat vraagt om een herpositionering. Het Adrz vroeg Nilsson betekenis te geven aan de merkbelofte ‘zorg voor elkaar’, met als resultaat een strategisch en visueel merkconcept. 

De aanpak

Van ziekenhuis naar medisch centrum

De centrale ligging en de brede medische functie geven het Adrz een cruciale rol. Daarom is er binnen de nieuwe positionering gekozen voor de benaming ‘medisch centrum’. Daarmee wordt eveneens getackeld dat bij ‘ziekenhuis’ vaak de link wordt gelegd met spoedeisende hulp, terwijl de dienstverlening van het Adrz zoveel breder is. Door medisch centrum toe te voegen aan de naam ontstaat er bovendien meer eenheid met de moederorganisatie van het Adrz, het Erasmus MC in Rotterdam. In de stijl wordt dit endorsement verder uitgediept.

Het merkconcept

Het resultaat betreft een totaalconcept, dat zowel op strategisch als visueel gebied een vernieuwing geeft aan de identiteit van het Adrz. Het merkconcept richt zich op de kracht van het Adrz: de zorg, kwaliteit en samenwerking met specialisten en patiënten. Deze aspecten zijn ook terug te vinden in het nieuwe logo, en worden gesymboliseerd door de + en de / die aangeven dat zorgen voor elkaar altijd een kwestie is van en/en. Die verschillende elementen vormen samen een abstracte ‘A’. In het nieuwe logo wordt daardoor een knipoog gemaakt naar het oude logo van het Adrz.

De uitvoering

Het doorvoeren van zo’n nieuwe richting vraagt altijd veel van een organisatie. De komende tijd zal er door het Adrz in samenwerking met Nilsson hard gewerkt worden om het concept in alle facetten van een moderne merkidentiteit door te voeren. Hierin staat ‘zorg voor elkaar’ altijd centraal, of het nu gaat om patiënten, medewerkers of andere stakeholders. 

We gaan ook graag jouw uitdaging aan!

Let's meet

Recente projecten