De uitdaging

Betekenis geven aan ‘zorg voor elkaar’

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (sinds 2018 Adrz) heeft de laatste jaren voor veel uitdagingen gestaan, op het vlak van zorg, financiën en externe beeldvorming. De zaken zijn op orde, en die positieve ontwikkelingen mogen ook uitgedragen worden. Dat vraagt om een herpositionering. Adrz vroeg Nilsson betekenis te geven aan de merkbelofte ‘zorg voor elkaar’, met als resultaat een strategisch en visueel merkconcept. 

De aanpak

Het totaalconcept geeft zowel op strategisch als visueel gebied een vernieuwing aan de identiteit van Adrz. Het merkconcept richt zich op de kracht van Adrz: de zorg, kwaliteit en samenwerking met specialisten en patiënten. Deze aspecten zijn ook terug te vinden in het nieuwe logo, en worden gesymboliseerd door de + en de / die aangeven dat zorgen voor elkaar altijd een kwestie is van en/en. Die verschillende elementen vormen samen een abstracte ‘A’. In het nieuwe logo wordt daardoor een knipoog gemaakt naar het oude logo van Adrz. Deze vernieuwingsslag zorgt voor een meer professioneler, betrouwbaarder en modern karakter. De trots en positiviteit die hieromheen ontstaat moet een gunstige invloed gaan hebben op het imago. In de uitwerking is eveneens rekening gehouden met de verbondenheid van Adrz aan het Erasmus MC. In de stijl wordt dit endorsement verder uitgediept.

De uitvoering

Het doorvoeren van zo’n nieuwe richting vraagt altijd veel van een organisatie. De komende tijd zal er door Adrz in samenwerking met Nilsson hard gewerkt worden om het concept in alle facetten van een moderne merkidentiteit door te voeren en het merk(verhaal) nog meer lading te geven. Hierin staat ‘zorg voor elkaar’ altijd centraal, of het nu gaat om patiënten, medewerkers of andere stakeholders. 

 

We gaan ook graag jouw uitdaging aan!

Let's meet

Recente projecten