De uitdaging

Een betere online ledenwerving

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) bestaat al 120 jaar en heeft het aantal leden in de loop der jaren zien groeien naar meer dan 100.000. ANBO zet zich in voor ouderen op de thema’s inkomen, gezondheid en wonen. In een tijd van vergrijzing liggen er veel kansen voor ANBO, met name op het gebied van ledenwerving. Tegelijkertijd is het de uitdaging om op verschillende dossiers zoals AOW en pensioen snel in te spelen en relevant te zijn. De website speelt daar een belangrijke rol in. Aangezien de oude website sterk verouderd was, is de website volledig vernieuwd op basis van Drupal 8.

De aanpak

Een frisse meetbare online experience

Om de juiste aanpak te kiezen die past bij de doelgroep zijn er meerdere strategische sessies gehouden. Op basis hiervan is er stapsgewijs toegewerkt naar het uitdenken van functionaliteiten die nodig zijn om de doelen van het project te halen. Hierbij lag een sterke focus op het creëren van goede informatie- en conversiepaden. Daarnaast is er uitgebreid stilgestaan bij de link tussen de website en het magazine, een ander belangrijk communicatiemiddel van ANBO. Op basis van deze input is de website in een nieuw jasje gestoken, met een fris design en sterk staaltje techniek als gevolg. Parallel aan de ontwikkeling van de website is ook een meetmodel en dashboard opgezet, zodat we ook de resultaten van de website kunnen monitoren en optimaliseren.

De impact

Een flinke boost in de ledenwerving

Het resultaat is een website die veel beter inspeelt op informatiebehoefte van de leden. Ook wordt er op een duidelijke manier service aangeboden als een bezoeker toch de informatie niet kan vinden die gezocht wordt. De ledenwerving via de website heeft daarnaast een flinke boost gekregen. En als er potentiële leden afhaken, weten we veel beter waar en waarom ze dat doen. Tegelijkertijd biedt dit veel inzichten voor het opzetten van (online) marketing campagnes. De volgende stap in de digitale optimalisatie van ANBO is het vernieuwen van de mijn-omgeving, waarbij er ook een koppeling gemaakt zal worden met het CRM. 

We gaan ook graag jouw uitdaging aan!

Let's meet

Recente projecten