De uitdaging

Een positiever imago van de fietshelm

In het kader van het NK wielrennen 2016 kwam gemeente Goeree-Overflakkee met de vraag het dragen van een fietshelm onder kinderen te promoten. Enerzijds willen zij een positiever imago van de fietshelm an sich, en anderzijds de bewustwording van het belang hiervan. 

de aanpak

Echte helden dragen helmen

Om de boodschap ‘echte helden dragen helmen’ toegankelijk te maken voor de primaire doelgroep (basisschoolkinderen) werd een nieuwe held geïntroduceerd: Helmo. Helmo is een geïllustreerd karakter, een herkenbare held en de nieuwe ambassadeur van de fietshelm. Speciaal voor kleine kinderen is er een kinderboekje gemaakt. Voor de oudere kinderen zijn er knutselplaten, lesbladen en kleurplaten. Ook krijgt de campagne zichtbaarheid door posters, spandoeken en foldermateriaal.

de impact

Een breed uitgemeten campagne

Grote zichtbaarheid

De campagne werd onder de aandacht gebracht door middel van posters, spandoeken en foldermateriaal.

In de media

De campagne werd breed uitgemeten in lokale en landelijke media.

Structureel doorgezet

Na het NK wielrennen is de campagne structureel verder doorgezet, voornamelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar.

We gaan ook graag jouw uitdaging aan!

Let's meet

Recente projecten