De uitdaging

Corporate identity voor een innovatief project

iSHARE is een innovatief project vanuit het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), het platform van het bevorderen van datadeling in de logistiek. Met behulp van iSHARE wil het NLIP de belemmeringen om data te delen wegnemen, samenwerking stimuleren en de digitale gegevensuitwisseling verbeteren. Zij vroegen Nilsson een stijl te ontwikkelen en dit door te voeren in marketing communicatie.

De aanpak

Een huisstijl op basis van de internationale data-uitwisseling

De huisstijl van iSHARE is ontwikkeld op basis van de internationale data-uitwisseling. De bol in het logo staat voor de internationaliteit, de verschillende schakels daarbinnen passen op een goede manier in elkaar. Op basis van de huisstijl zijn er diverse print middelen gemaakt, zoals een brochure, folders en banners. Uiteindelijk is er ook een website ontwikkeld en heeft Nilsson een ondersteunende rol gespeeld voor e-mailmarketing en een beursstand. De website bevat aanmeldmogelijkheden voor evenementen en houdt de bezoekers op de hoogte van het project.

Bekijk de website

de impact

Een complete corporate restyle

Passende stijl

Nilsson heeft een stijl ontwikkelt die goed aansluit bij het concept van iSHARE.

Online platform

Een online platform om geïnteresseerden in het project te informeren en op te volgen.

Innovatief project

Het project is een bijdrage aan innovatie in de transport en logistiek sector.

We gaan ook graag jouw uitdaging aan!

Let's meet

Recente projecten