De uitdaging

Positionering Ostrea Lyceum


Wanneer leerlingen en ouders een keuze moeten maken voor een middelbare school speelt de positionering van deze school daarin een belangrijke rol. Zo ook bij het Ostrea Lyceum. Wat is het onderscheidend vermogen, waarom kies je juist voor deze school in plaats van voor de concurrent? De uitdaging voor ons ligt bij het aanscherpen van het onderscheidend vermogen en de positionering van het Ostrea. Dit vertalen we daarna door naar een nieuwe, visuele merkidentiteit. Deze merkidentiteit vormt vervolgens de basis voor de werving van nieuwe leerlingen.

De aanpak

Waar elk talent zich thuis voelt


De eerste stap is het in kaart brengen van de identiteit van het Ostrea Lyceum: ‘Waar elk talent zich thuis voelt.’ Hiermee maken we duidelijk dat het Ostrea Lyceum een school is waar je je veilig voelt en waar je gekend en gewaardeerd wordt. Een zorgzame school, waar je je snel thuis voelt en waar docenten zorgen dat jij de uitdaging en begeleiding krijgt die jij nodig hebt. 

De visuele identiteit van het Ostrea Lyceum is vervolgens volledig vernieuwd, passend bij de positionering. De 7 kernwaarden van de school hebben we behouden, deze komen prominent in beeld door het gebruik van 7 iconen. Het logo blijft ongewijzigd. 

De uitrol

Updaten van alle communicatiemiddelen

Op dit moment updaten we alle communicatiemiddelen van het Ostrea Lyceum naar de nieuwe stijl. Denk hierbij aan de standaard huisstijldragers, maar ook aan bijvoorbeeld de corporate website. Voor de nieuwe website (www.ostrealyceum.nl) hebben we de structuur bepaald en het design ontwikkeld. Ook hebben we in samenwerking met Square Fruit een corporate video gemaakt, die we ingezet hebben in een online marketing campagne voor het werven van nieuwe leerlingen. 

De impact

Een compleet nieuwe huisstijl

Het Ostrea Lyceum heeft een compleet nieuwe huisstijl, die past bij de identiteit en positionering van de school. Deze stijl wordt op dit moment toegepast in alle communicatiemiddelen, zowel intern als extern.  

We gaan ook graag jouw uitdaging aan!

Let's meet

Recente projecten