De uitdaging

Bewustwording van- en werken aan veilig verkeer

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) heeft als primaire taak de verkeersveiligheid in Zeeland te bevorderen. Dat gebeurt door een samenhang aan activiteiten, zoals onderzoek, campagnes, educatie en handhaving. Aan Nilsson de vraag om een communicatie-aanpak neer te zetten die verweven kan worden in alle afzonderlijke activiteiten van ROVZ. Op deze manier kan er enerzijds gewerkt worden aan een 100% verkeersveilig Zeeland, anderzijds liggen er kansen om het ROVZ als organisatie beter op de kaart te zetten. 

De aanpak

100% verkeersveilig, daar gaan we voor!

Het ROVZ wil alle Zeeuwen bewust maken van gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijke ambitie op het gebied van verkeersveiligheid. Een logische stap is dus de ontwikkeling van een eenduidige boodschap die door alle doelgroepen begrepen wordt: ‘100% verkeersveilig, daar gaan we voor!’. Aan de ene kant draagt deze uiting het hoofddoel van ROVZ uit, aan de andere kant heeft de zin meteen een motiverend karakter om mensen aan te sporen een bijdrage te leveren aan dit hoofddoel. 

Toepassing

Om het geheel kracht bij te zetten is het statement geplaatst op een grafisch label. Dit label bestaat uit een cirkel met daaromheen een aantal ringen. De ringen symboliseren de urgentie van het statement. Het is letterlijk de alertheid dat het ROVZ vraagt van alle verkeersdeelnemers. 

Verkeersveiligheid bereiken we samen

Om de boodschap bij alle Zeeuwen onder de aandacht te kunnen brengen hebben we een communicatieplan opgesteld. In dit plan beschrijven we onder andere dat het belangrijk is om alle partners van ROVZ bij de campagne te betrekken. Wanneer ook zij in hun uitingen gebruikmaken van het beeldmerk creëren we draagvlak en verantwoordelijkheidsgevoel. Om dit te verduidelijken hebben we een infographic gemaakt, die we naar alle partners hebben opgestuurd. Tot slot gaan we in naam van ROVZ bij elke partner langs, om het nut en de noodzaak van de communicatiestrategie te benadrukken.

We gaan ook graag jouw uitdaging aan!

Let's meet

Recente projecten