Start level

De 7 gemeenten rondom de Oosterschelderegio willen de bekendheid van cliëntondersteuning vergroten. Cliëntondersteuning helpt burgers in hun zoektocht naar passende zorg en/of ondersteuning. Dit doen ze door het bieden van onafhankelijk informatie, regelhulp en advies en zicht op mogelijkheden. De cliëntondersteuning wordt op maat, onafhankelijk en kosteloos aangeboden.

De belangrijkste missie: aan inwoners, mantelzorgers en verwijzers duidelijk maken wat een cliëntondersteuner is en hoe je deze kunt inschakelen. Om dit te kunnen bereiken is het zaak om de boodschap zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarom hebben we allereerst de term cliëntondersteuner omgedoopt in ‘meedenker’. 

 

Filmbestand
Afbeelding
Afbeelding
folder meedenker
‘Omdat het fijn is als er iemand met je meedenkt’
Afbeelding
slider meedenker

Next level

Om de boodschap toegankelijk en relevant te maken maken we gebruik van specifieke situaties en illustraties. Wanneer we binnenkomen met een situatieschets die voor de doelgroep heel herkenbaar is, zorgt dit ervoor dat de doelgroep zich goed in kan leven, de boodschap goed blijft hangen en de stap tot contact opnemen kleiner wordt. Op basis van verschillende situaties waarin cliëntondersteuning nuttig is, maken we karakters die hierop aansluiten. Door te kiezen voor illustratie hoeven we minder rekening te houden met regels rondom privacy, en kunnen we clichés ontwijken en diversiteit waarborgen. Zo voorkomen we dat doelgroepen zich niet met de boodschap kunnen identificeren. Ook kunnen we naar de toekomst toe in boodschap blijven variëren binnen dezelfde stijl. 

Bovenstaand concept hebben we toegepast in flyers, posters, een animatievideo, facebookposts en een campagnewebsite. Deze middelen samen vormen een toolkit waarmee de 7 gemeenten in de OSR hun inwoners kunnen informeren over (kosteloze) cliëntondersteuning, uitleggen wat het is en waar ze het kunnen vinden. De middelen zijn relatief eenvoudig toe te passen door communicatiemedewerkers van gemeenten. Zij zetten de middelen daadwerkelijk in, waarbij ze gestimuleerd worden door de betrokken beleidsmedewerkers. 

Afbeelding
hero 9292