Start level

Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (KCZS) is een initiatief van de Hogeschool Zeeland. Met de kennis uit onderzoek dragen zij bij aan de kwaliteit van leven in de provincie. Recent heeft het KCZS een bevolkingsonderzoek uitgevoerd met betrekking op ‘brede welvaart’ in Zeeland. Hieronder vallen vier verschillende hoofdthema’s:

  • Inkomen en arbeid
  • Leefomgeving
  • Milieu en gezondheid
  • Samenleven en subjectief welzijn

Op dit moment zit de uitdaging in het toegankelijk maken van de uitkomsten. De cijfers kunnen bijdragen aan het maken van goed onderbouwde (beleids)keuzes en kunnen de basis vormen voor het verdere gesprek tussen inwoners, het onderwijs, bedrijfsleven en de (lokale) overheden. 

HZ afbeelding mobiles
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Een dashboard dat brede welvaart in Zeeland inzichtelijk maakt
Afbeelding
grafiek
Afbeelding
kaartje klein
slides

Next level

Een interactief dashboard in de stijl van de HZ, dat de resultaten uit het bevolkingsonderzoek voor 13 gemeenten en 169 wijken op een laagdrempelige manier inzichtelijk maakt. Allereerst kom je terecht op de Zeeland pagina, waar je een keuze kan maken tussen de verschillende gemeenten. Vervolgens klik je door naar een gemeentepagina: hier staan de scores per categorie voor de desbetreffende gemeente, weergegeven in overzichtelijke radgrafieken. Tot slot kun je per indicator nog een keer doorklikken naar de ‘indicator pagina’. Hier vind je de scores voor de desbetreffende indicator per wijk, inclusief een vergelijking met andere wijken en een vergelijking van de indicatorwaarde tussen gemeenten. Al deze pagina’s met statistieken worden automatisch geladen aan de hand van ruwe databestanden (CSV). Het voordeel van deze werkwijze is dat we de cijfers in de toekomst eenvoudig kunnen updaten.

Benieuwd naar de cijfers als het gaat om de brede welvaart in Zeeland? Check het dashboard → Leven in Zeeland: gemeente- en wijkcijfers

Afbeelding
Headerbeeld  LES