Start level

Alewijnse is een grote speler binnen de maritieme en industriële sector, als het gaat om het ontwikkelen en verbeteren van elektrische- en automatiseringsoplossingen. Dit bedrijf met een rijke historie ontwikkelde diverse expertises en producten. Vaak werden deze diensten en producten apart in de markt gezet. Dit zorgde voor versnippering en gebrek aan focus. Recent is er een nieuwe strategie ontwikkeld waarbij Alewijnse zich met 'Weconnect' herpositioneert als system integrator.

Deze nieuwe positionering was niet volledig verwerkt in de marcom middelen, waaronder de corporate website. Nilsson is uitgedaagd om vanuit een heldere strategie toe te werken naar een nieuwe internationale corporate site. Dit alles zodat de ambitie van Alewijnse om 'thought leader' te worden in hun vakgebied maximaal ondersteund wordt. 

Naast commerciële doelstellingen is het werven van nieuw personeel voor Alewijnse een doorlopende uitdaging. Het neerzetten van een duidelijke employer branding en het digitaal optimaliseren van het wervingsproces hebben we vanaf de start volledig meegenomen. Hierdoor is het een wezenlijk onderdeel van de site geworden, waarmee Alewijnse voorsprong neemt ten opzichte van de concurrentie.

Afbeelding
Klaar om thought leader te worden
Afbeelding
Afbeelding
alewijnse fina

Next level

Op basis van strategische sessies met alle stakeholders, zoals directie, sales, communicatie en HR, is er een helder overzicht gecreerd van de behoeften van alle doelgroepen/persona’s. Middels een nauwe samenwerking op basis van de SCRUM-methodiek zijn user-stories opgesteld en vertaald naar functionaliteiten om de strategie in de corporate site tot uitvoering te brengen. Daarin hebben functionaliteiten die bijdragen aan de visie om thought leader te worden extra aandacht gekregen.

Voor het automatiseren van de leadgeneratie is een maatwerk koppeling ontwikkeld met Microsoft Dynamics 365 (CRM). Hierdoor worden nieuwe leads automatisch doorgeschoten naar Dynamics, waar deze opgevolgd kunnen worden met marketing mailings en/of direct contact.

Voor het optimaliseren van het wervingsproces is een maatwerk koppeling gerealiseerd met het ATS-systeem Bullhorn/Connexys. Alle vacatures van Alewijnse worden aangemaakt in dit systeem en automatisch doorgeplaatst naar de website. Vanuit de website worden nieuwe sollicitaties automatisch doorgeschoten naar het ATS, zodat ook de opvolging van kandidaten op een goede manier geborgd is.

In de volgende fase gaan we actief aan de slag met zowel content- als online marketing, om samen met Alewijnse te werken aan hun doelen.

 

Afbeelding
Header ModuVision