Start level

Alewijnse is een grote speler binnen de maritieme en industriële sector, als het gaat om het ontwikkelen en verbeteren van elektrische- en automatiseringsoplossingen. Dit bedrijf met een rijke historie ontwikkelde diverse expertises en producten. Vaak werden deze diensten en producten apart in de markt gezet. Dit zorgde voor versnippering en gebrek aan focus. Recent is er een nieuwe strategie ontwikkeld waarbij Alewijnse zich met 'Weconnect' herpositioneert als system integrator.

Deze nieuwe positionering was niet volledig verwerkt in de marcom middelen, waaronder de corporate website. Nilsson is uitgedaagd om vanuit een heldere strategie toe te werken naar een nieuwe internationale corporate site. Dit alles zodat de ambitie van Alewijnse om 'thought leader' te worden in hun vakgebied maximaal ondersteund wordt.

 

Afbeelding
alewijnse boot
Klaar om thought leader te worden
Afbeelding
small alewijnse
Afbeelding
small alewijnse 2
alewijnse fina

Next level

Op basis van strategische sessies met alle stakeholders, zoals directie, sales, communicatie en HR, is er een helder overzicht gecreerd van de behoeften van alle doelgroepen/persona’s. Middels een nauwe samenwerking op basis van de SCRUM-methodiek zijn user-stories opgesteld en vertaald naar functionaliteiten om de strategie in de corporate site tot uitvoering te brengen. Daarin hebben functionaliteiten die bijdragen aan de visie om thought leader te worden extra aandacht gekregen. Door daarnaast koppelingen te leggen met zowel CRM (Microsoft Dynamics) als ATS (Bullhorn/Connexys) is ook de opvolging van leads/kandidaten op een goede manier geborgd.

In de volgende fase gaan we actief aan de slag met zowel content- als online marketing, om samen met Alewijnse te werken aan hun doelen.