Start level

Nationaal Park Oosterschelde (NPO) is met 37.000 hectare het grootste en natste park van Nederland. De organisatie achter het park zet zich elke dag in om draagvlak te creëren voor het behoud en de bescherming van de bijzondere natuurwaarden in en rondom de Oosterschelde. ‘We maken de Oosterschelde zichtbaar en beleefbaar voor bezoekers en bewoners, zodat zij het gebied in hun hart sluiten en ervoor gaan zorgen. Zo zorgen we voor een langdurige, duurzame en veilige instandhouding van de Oosterschelde en het omringende landschap.’ 

Een van de middelen waarmee het NPO met haar bezoekers communiceert is het magazine. Hierin worden verschillende thema’s uitgelicht, allemaal met betrekking op het park.  Aan ons de vraag om het magazine beter aan te laten sluiten op de nieuwe communicatiestrategie en -visie. 

NPO
Afbeelding
NPO magazine
Een toegankelijker en overzichtelijk verhaal dankzij design
Afbeelding
NPO magazine
Afbeelding
NPO magazine binnenkant
Filmbestand
Afbeelding
NPO magazine
Afbeelding
NPO magazine

Next level

Belangrijke thema’s om het magazine goed aan te laten sluiten bij de visie en strategie van het NPO zijn leesbaarheid en toegankelijkheid. Zonder dat dit ten koste gaat van de herkenbaarheid. Om deze doelstellingen te bereiken spelen beelden vanaf nu een grotere rol. Korte alinea’s hebben een duidelijk tussenkopje en het gebruik van overlapping met kaders zorgt voor een meer dynamische uitstraling. Per spread passen we niet meer dan drie huisstijlkleuren toe, aangevuld met illustraties. Het nieuwe design brengt meer rust in de spreads, waardoor het geheel overzichtelijker en laagdrempeliger oogt. Op deze manier kan het NPO hun verhaal nog beter overbrengen op de lezers. 

Afbeelding
Hero HZ