Start level

Tearfund is een internationale non-profit organisatie die mensen, door middel van lokale kerken en gemeenschappen, helpt om zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tearfund ondersteunt deze lokale kerken zodat zij zelf met hun dorp of gemeenschap initiatieven ontplooien tegen armoede of om hulp te bieden bij rampen en conflicten. Om zoveel mogelijk mensen in nood of armoede te kunnen helpen heeft Tearfund steun nodig in de vorm van financiële middelen en vrijwilligers. Haar digitale platform  speelt een cruciale rol. Dit de plek is waar informatie te vinden is over het werk van Tearfund en waar ook de oproep wordt gedaan tot donatie of actie.

 

De wereldwijde rebranding van Tearfund was de aanleiding om het digitale platform volledig te vernieuwen. Het nieuwe platform heeft als primaire doel het verbinden van de doelgroepen en werven van donateurs. Het werven gaat over de as van inhoud omdat Tearfund waarde hecht aan een basis van betrokken donateurs en vrijwilligers. Een ander doel is gelieerd aan de techniek. De wens was om met één codebase te werken voor alle kanalen zodat er naast de corporate website ook efficiënt nieuwe campagnewebsites ontwikkeld konden worden vanuit deze codebase. Een mooi voorbeeld hiervan is Happietaria.

 

Gezien de impact van het nieuwe digitale platform en de grote hoeveelheid aan variabelen hebben we gekozen om het project middels de SCRUM methodiek in te richten. Hierdoor werkten we zeer nauw en intensief samen met de mensen van Tearfund, werden inhoudelijke keuzes gemaakt op basis van een iteratief proces en werd de site gerealiseerd middels effectieve productiesprints.

Tearfund Dutch Interactive Awards Nominee
Afbeelding
geel blok tearfund
Afbeelding
tearfund nepal
Afbeelding
ipad tearfund

Next level

Er was dus een platform nodig dat maximaal faciliteert in het verbinden van de inhoud aan conversie mogelijkheden. Kortom, mensen in beweging brengen met behulp van de juiste thema’s, verhalen en functionaliteiten. En dit allemaal op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke wijze.

Het digitale platform is een ecosysteem geworden waarin thema’s, verhalen, projecten, eenmalige-, structurele- en project gerelateerde donaties op een logische wijze met elkaar verbonden zijn. Er ligt een sterke focus op relaties tussen functionaliteiten, content en CTA’s.

Een bezoeker wordt, door de gelaagde content, bij de hand genomen en langs de missie van Tearfund en haar verschillende projecten geleid. Hiermee wordt intrinsieke motivatie gecreëerd bij de bezoeker om in actie te komen. Deze motivatie wordt geconverteerd naar een actie door de aanwezigheid van voldoende CTA’s. Door bezoekers de mogelijkheid te geven aan een specifiek project te doneren wordt de bijdrage van een donatie heel concreet gemaakt. Middels nieuwsbrieven ontvangt de donateurs updates van het project om zo de betrokkenheid vast te houden.

Eenmaal aangekomen in het donatieproces staat ‘frictieloos doneren’ centraal. De website faciliteert de aankomend donateur met mogelijkheden naar de meest moderne betaalopties en mogelijkheden waaronder iDeal, Paypal en Tikkie. Alle informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar het CRM systeem Microsoft Dynamics en biedt daarmee de basis voor marketing automation.

Het resultaat van het nieuwe platform is een forse verhoging van de engagement per gebruiker. Deze steeg met maar liefst 200% ten opzichte van de oude website. De verbeterde engagement uit zich in een intensiever gebruik van de website door de doelgroep. Dit wordt gemeten aan het aantal bezochte pagina’s per sessie, time on site en het aantal gebeurtenissen per bezoek.

Het vernieuwen en lanceren van een goed digitaal platform is nog maar het begin van meer succes. Zo bouwden we een dashboard voor Tearfund waaruit blijkt welke content het meest bijdraagt aan donaties, ontwikkelden we een always-on mediacampagne voor de werving van donateurs en is de website uitgebreid met e-commerce mogelijkheden zodat Tearfund ook producten kan verkopen via de website.

Deze case is genomineerd voor een Dutch Interactive Award 2021 in de categorie Digital for good.

Afbeelding
Preworxs