Start level

Schutse Zorg Tholen is toe aan een vernieuwde visie en koers. In verschillende themabijeenkomsten met medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad, RvT en externe partners stonden de ontwikkelingen in de (Zeeuwse) ouderenzorg, woonvormen voor ouderen en identiteit centraal. Het vervolg staat in het teken van aanscherping. Wie is Schutse Zorg? Welke associaties willen we creëren en welke kernwaarden horen hierbij? Dit vraagt om een vernieuwde positionering en uitstraling.

In een strategische positioneringssessie kwam naar voren dat vooral het gevoel van thuis, dichtbij en warmte belangrijk is binnen Schutse Zorg Tholen. Dit geldt zowel in zorgcentrum de Schutse, als in de thuiszorg. Schutse Zorg luistert naar de wensen en behoeften: mensen zoveel mogelijk in hun waarde laten en ondersteuning bieden waar mogelijk.

Afbeelding
Schutse Zorg Tholen logo
Afbeelding
Schutse Zorg foto mevrouw
Schutse Zorg Tholen vlaggen

Dicht bij jou. Dat is hoe wij zorg en welzijn op Tholen organiseren. Waarom? Omdat de juiste zorg heel persoonlijk is. En omdat ondersteuning passend moet zijn. Dus staan we klaar voor iedereen op Tholen. Klaarstaan en er zijn voor mensen, dat zit in ons karakter. Net als kijken naar wat iemand kan, en luisteren naar wat iemand nodig heeft. We doen ons werk met hart en ziel. Voor ouderen en ieder ander mens. Zorg, wonen en welzijn, met een vertrouwd gevoel.

Bovenstaande positionering hebben we doorvertaald in een nieuwe visuele identiteit. In het nieuwe logo komen twee elementen samen: extramuraal en intramuraal, organisatie en cliënt. Wanneer deze elementen elkaar overlappen en samenkomen ontstaat het hart: hart voor de zorg, en een gevoel van dichtbij. Ook hebben we een advies voor beeldtaal opgesteld. Op basis van dit advies en een moodboard hebben we fotograaf Carmen Reynolds gebriefd.

Filmbestand
“De nieuwe identiteit voelt meteen vertrouwd.”
Tonja Nortier
Schutse Zorg Tholen
Afbeelding
Schutse Zorg telefoon
Afbeelding
Foto mevrouw Schutse Zorg
Afbeelding
Mevrouw diamond painting
Afbeelding
Auto schutse zorg: wij zijn schutse
Laptop mockup wij zijn schutse zorg
Afbeelding
Wonen in mijn vertrouwde omgeving met ondersteuning als het nodig is

Next level

Schutse Zorg Tholen is klaar voor de toekomst! De nieuwe identiteit hebben we uitgerold in verschillende communicatie-uitingen, denk aan signing, stationary, advertenties en een nieuwe website: Wij zijn Schutse Zorg. De website voldoet aan de toegankelijkheidseisen (WCAG) en sluit aan bij de nieuwe identiteit: dicht bij jou. 

Afbeelding
NSP district regiodeal branding