Start level

Een Regio Deal is een financiële bijdrage vanuit het Rijk voor een investeringsprogramma gericht op de brede welvaart van een regio. De Regio Deal North Sea Port District is de derde Regio Deal binnen de provincie Zeeland. Deze Regio Deal richt zich op het gebied rond het Kanaal Gent-Terneuzen en de havens in Vlissingen en Borsele, omdat dit zogenaamde North Sea Port District (NSPD) kampt met een aantal uitdagingen. Denk aan ontgroening, krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing. De Regio Deal heeft als doel om de brede welvaart in en rond het grensgebied van NSPD te stimuleren. Om dit te bereiken zijn drie pijlers geformuleerd: 

  • Versterken van gezonde leefomgeving door meer natuur en water
  • Aantrekken van talent door innovatie, kennistransfer en cultuurvernieuwing
  • Vergroten bereikbaarheid van voorzieningen door slimme en duurzame mobiliteit

Om te communiceren over de Regio Deal North Sea Port District en specifiek over alles wat onder bovenstaande pijlers valt is het zaak om consistentie en herkenbaarheid te creëren in de communicatie. Te beginnen bij een sterke identiteit. 

uitleg-logo NSP district
Filmbestand
Afbeelding
Afbeelding
De iconen vormen samen een sterk, eenvoudig en herkenbaar logo
Afbeelding

De uitdaging in het woordmerk van het logo zit in de lengte van de naam Regio Deal North Sea Port District. Is er geen ruimte om dit helemaal uit te schrijven, dan kan er ook voor worden gekozen om North Sea Port District af te korten naar NSPD. Het vormelement komt terug in alle communicatie-uitingen, maar de kleur verschilt per thema/icoon

Afbeelding
uitleg-logo NSP district
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Next level

Een sterk, eenvoudig logo waarin de drie pijlers nadrukkelijk terugkomen. Elke pijler heeft een eigen icoon en een eigen kleur, passend bij het thema. Daarbij hebben we één afwijkend icoon toegevoegd dat verwijst naar de Noordzee en naar de huisstijl van Provincie Zeeland. De iconen kunnen los toegepast worden in communicatie over een specifiek thema. Zo komen de pijlers telkens terug, wat zorgt voor herkenbare en consistente communicatie. De identiteit sluit aan bij de look & feel van de NSPD-identiteit. 

Kortom: een sterke identiteit die de komende jaren gaat zorgen voor herkenbaarheid voor de Regio Deal North Sea Port District en haar doelstellingen. 

Afbeelding
Wervingscampagne SEH artsen Adrz