Start level

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek zet zich in voor vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren. Om de kennis uit onderzoeken en de vragen uit de praktijk aan alle onderwijsprofessionals en beleidsmakers in Nederland beschikbaar te stellen gebruikt NRO submerken als Onderwijskennis , Kennisrotonde en Nationaal Cohort Onderzoek. Na zelf de eerste stappen te hebben gezet op vlak van online marketing is NRO de samenwerking met Nilsson aangegaan om de online marketing aanpak te intensiveren, te professionaliseren en te optimaliseren. Kortom: traffic, naamsbekendheid en conversies vergroten voor NRO en alle submerken, door middel van kop-staartcampagnes op actuele onderwerpen en always-on campagnes op brand-niveau. Een strategisch online marketing plan dient daarvoor als onderlegger. Daarnaast zetten we vol in op inzicht, meetbaarheid en goede analyses.

traffic, naamsbekendheid en conversies vergroten
Filmbestand
Filmbestand
Filmbestand
Filmbestand
Filmbestand

Next level

Vanuit een strategisch online marketingplan zijn we gaan kijken naar de beste manieren om diverse onderwijsthema’s te boosten. Daar valt te denken aan instroom HBO, doorstroom MBO, kansrijke interventies leervertraging, taalachterstand, welbevinden, zittenblijven, etc. We triggeren de doelgroep met vragen uit de onderwijspraktijk, waarna we ze naar relevante kennispleinen en themapagina’s op de website halen. We maken daarbij gebruik van Facebook en LinkedIn advertising, Google Display en -Search. De resultaten laten zien dat de aanpak vruchten afwerpt. Zo behaalden we in de eerste periode voor Onderwijskennis.nl alleen al meer dan 10 miljoen weergaven die meer dan 50k websitebezoeken opleverden. 

De naamsbekendheid van de verschillende merken steeg met minimaal 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De toenemende naamsbekendheid resulteerde in een stijging van 35% in direct en branded verkeer, zowel betaald als organisch. Het is de bevestiging dat er in deze sector, voor deze organisatie legio kansen liggen. Door middel van periodieke inspiratiesessies delen we kansen en ontwikkelingen met NRO, om de komende jaren online marketing nog verder door te ontwikkelen.

Afbeelding
Vogel