Start level

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek zet zich in voor vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren. Om de kennis uit onderzoeken en de vragen uit de praktijk aan alle onderwijsprofessionals en beleidsmakers in Nederland beschikbaar te stellen gebruikt NRO diensten als OnderwijskennisKennisrotonde en Nationaal Cohort Onderzoek. Na zelf de eerste stappen te hebben gezet op vlak van online marketing is NRO de samenwerking met Nilsson aangegaan om de online marketing aanpak te intensiveren, te professionaliseren en te optimaliseren. 

Vanaf 2022 werken we succesvol samen met NRO op het vlak van online marketing. We richten ons op naamsbekendheid van NRO en haar diensten, meer verkeer richting de diensten en het verhogen van conversies op de websites. Dit wordt doorgevoerd op merk, sector, thema en onderwerp niveau. Hierdoor verschillen de campagnes van een kop-staartcampagne tot always-on campagnes. Bij een samenwerking van deze omvang is het belangrijk een strategisch online marketing plan als onderlegger te gebruiken en in te zetten op datagedereven campagnes, meetbaarheid en analyses. Hierdoor worden best practices meegenomen in de toekomst. 

 

nro case

Een greep uit de verschillende campagnes die we het afgelopen jaar hebben voorzien:

1. Voor de dienst Kennisrotonde is in het eerste kwartaal van 2023 een campagne op merkniveau gevoerd met als secundaire doelstelling meer onderwijsvragen op te halen. Door een videocampagne op te tuigen konden we de verschillende doelgroepen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs bereiken. Videocontent geeft in dit geval meer ruimte om de doelgroep te overtuigen en essentiële informatie over te brengen. Met een bereik van 270.000 personen steeg het aantal ingezonden vragen met 78% ten opzichte van de periode hiervoor en de naamsbekendheid met 41%.

Filmbestand
Afbeelding
Afbeelding
De inzet van videocontent creëerde een grotere betrokkenheid

2. Voor de dienst Onderwijskennis is na de zomervakantie in 2023 een campagne gevoerd met de focus op lezen, schrijven en taal. Een redelijk breed onderwerp met als doelgroep onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het doel was het onder de aandacht brengen van de betreffende themapagina’s. Met dank aan de gevoerde campagnes is het aantal gebruikers op de betreffende themapagina’s met minimaal 267,5% gestegen
 

Filmbestand
Afbeelding
Afbeelding

3. Voor Onderwijskansen, een onderdeel van de dienst Onderwijskennis, loopt een doorlopende campagne gericht op onderwijsprofessionals binnen het primair onderwijs. De campagne is middels geografische targeting gericht op scholen die recht hebben op OAB-middelen. Het doel van de campagne is om bij deze scholen de mogelijkheden van OAB-middelen onder de aandacht te brengen. Het aantal gebruikers op de landingspagina is met ruim 30% gestegen. Ook de gemiddelde betrokkenheidsduur op de landingspagina nam toe met 21,5%. Hierdoor weten steeds meer schoolbesturen hoe ze OAB-middelen het beste kunnen inzetten.

Afbeelding
Afbeelding

4. In het najaar vindt het NRO-congres plaats. Een congres waar onderwijs Nederland een dag wordt geïnspireerd met actuele en belangrijke thema’s in het onderwijs, zoals gelijke kansen, kennis en vaardigheden van leerlingen, en technologie in het onderwijs. Met bereik van 37.000 onderwijsprofessional, 4.500 websitebezoeken en 1.099 conversies richting de ticketpagina was het NRO-congres eerder uitverkocht dan verwacht. ‘’Vanwege groot animo is de inschrijving van het NRO-congres gesloten!’’

Afbeelding
Een campagne eerder stoppen omdat het congres uitverkocht is, is een succesvolle campagne
hero nro
Afbeelding
Afbeelding

Next level

Vanuit een strategisch online marketingplan zijn we gaan kijken naar de beste manieren om diverse onderwijsthema’s te boosten. Dit heeft betrekking op merk, sector en thema gerelateerde campagnes. We maken daarbij gebruik van Meta en LinkedIn advertising, Google Ads Display, Video en -Search. De resultaten laten zien dat de aanpak vruchten afwerpt.

Overall gezien is er in 2023 een stijging van 45% gerealiseerd met betrekking tot het aantal bezoekers en een stijging van 84% in paginaweergaven. Wat betekent dat de stijging in websitebezoekers tevens voor meer betrokkenheid op de websites heeft gezorgd. 

Afbeelding
Medisol Header