Start level

Zeeuwind zet zich samen met haar leden in voor een duurzaam en dus leefbaar Zeeland. Dit doen ze door wind- en zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren, door zich te richten op besparing en op zoek te gaan naar nieuwe energievormen. Omdat het als ledenorganisatie belangrijk is de missie en boodschap duidelijk uit te dragen en visueel aantrekkelijk en herkenbaar te zijn vraagt dit een scherpe blik op positionering en merkidentiteit. Met als doel de trots van leden te vergroten, professioneler voor de dag te komen en het merkverhaal beter over het voetlicht te brengen. Een nieuw webplatform biedt de basis het merk verder te digitaliseren.

Afbeelding
Zeeuwind-logo
Afbeelding
payoff-zeeuwind
website-zeeuwind
brochure-zeeuwind
Afbeelding
iconen-zeeuwind
Afbeelding
folder-zeeuwind

Next level

De marketingcommunicatie van Zeeuwind is naar een volgend level getild. Een vernieuwde website, met ledenomgeving, relevante content en de juiste call to actions biedt een platform aan bestaande leden en potentiële nieuwe leden. De nieuwe visuele identiteit is van nu, is dynamisch en geeft (letterlijk en figuurlijk) nieuwe energie. En dat… is eveneens de nieuwe positionerende pay-off. Daarnaast werken we actief aan loyaliteit van leden door een magazine met alle ruimte voor actualiteit en storytelling. Nilsson ondersteunt in content en design. Het magazine kan eveneens ingezet worden op wervingsgebied. De stevige basis biedt in de toekomst ook kansen voor online marketing, pro-actieve ledenwerving en subprojecten. Het project Zeeuwse stroom is daar een voorbeeld van, waarvoor Nilsson een integraal marketingplan ontwikkelde, de visuele identiteit en de website.

Afbeelding
Hero Werken bij Veere